Jeren Halnazarowa

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Jump to navigation Jump to search

Gysgaça ömür beýany we durmuşy[üýtget | edit source]

Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäherinde 1992-nji ýylyň 11-nji oktýabrynda doglan. “Ýaňlan diýarym!” ady bilen Türkmenistanda meşhur bolan, ýaş we zehinli aýdymçylary ýüze çykarmak maksady bilen her ýyly geçirilýän bäsleşigiň 2009-njy ýylky tapgyrynyň ýeňjisi. 2011-nji ýylda "Türkmeniň Altyn asyry” bäsleşiginiň ýeňijisi. Ilkinji şowly çykan aýdymlary “Tans et” we “Berkararlyk döwründe”. Haramdagyn daşary ýurt saparlarynda Hytaý, Belarusiýa, Türkiýe döwletlerinde türkmen döwletimiziň adyndan uly konsertlara gatnaşdy. Häzirki wagt Aşgabat şäherinde okaýar.www.jadyly.com

Aýdymlary[üýtget | edit source]

1. Gel maňa 2. Watan 3. Söýmeli dälmi (hit) 4. Soňuna çenli www.jadyly.com