Impuls

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Şuňa git: nawigasiýa, gözle

IMPULS (lat. Impulses-urgy), mehaniki impuls-mehaniki hereketiň ölçegi; material nokat üçin bu nokadyň massasyny t onuň tizligi V köpeltmek hasylyna deň bolan we tizligiň wektory: P=t*V yaly ugrukdyrylan wektor ululykdyr. Ol hem hereketiň mukdary ýalydyr. Wakumda ýagtylygyň tizligine S golaý bolan tizlik bilen hereket edýän bölejik üçin massasynyň tizlige baglylygyna: Hasaba almak zeryrdyr, bu ýerde m0 dynçlykda duran bölejigiň (dynçlyk massasy diýilýän) massasy. Materiýanyn ähli formasy, şol sanda elektromagnit we grawitision meýdanlar hem Impuls-eýedir. Meýdanlar üçin olaryň guýjenmeleri, potesiallar we ş.m arkaly anladylýan Impuls-yň wektor dykyzlygyny girizýärler (meýdanyň tutýan göwrüm birliginiň Impuls-y).

Impuls ýada Urgy, bir jisime täsir etýän bütin kuwwaty bilen täsir etýän wagtyñ köpeltmek hasylyna deñdir. "\overrightarrow{I}" bilen görkezilýär. Formulasy:

\overrightarrow{I} = \overrightarrow{F}\cdot\Delta t

Formulada;

"\overrightarrow{F}": Kuwwat, Nýuton (N) birligi.

"t\,": wagt, Sekunt (s) birligi.

"\overrightarrow{I}": Impuls, Nýuton*sekunt birligi.

Impuls;"\overrightarrow{I}" ýada "\overrightarrow{J}" harplary bilen görkezilýär.

Daşarky çykgytlar[üýtget | edit source]