Iň pes ukyply önüm

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Iň pes ukyply önüm (MVP) - iň pes, ýöne ilkinji sarp edijileri kanagatlandyrmak üçin ýeterlik funksiýaly önümdir. Esasy wezipe – önümiň mundan beýläk-de ösdürilmegi üçin gipotezalaryň emele gelmegi üçin talap/seslenme almakdyr.[1][2]

MVP goýberilişine üns bermek, uzyn we (ahyrky) gereksiz işlerden gaça durmagy aňladýar. MVP-den maglumat ýygnamak köplenç köp aýratynlygy bolan önümi öndürmekden arzan we tygşytly. Önüm işlemese, meselem, nädogry çaklamalar sebäpli çykdajylary we töwekgelçilikleri azaltmaga mümkinçilik berýär.[3][4] MVP kompaniýasynyň bolmagy wençura maliýeleşdirmesini çekmegiň şertlerinden biridir.[5]

Bu adalga Frank Robinson tarapyndan 2001-nji ýylda döredilipdi we Stiw Blank we Erik Rees tarapyndan meşhurlyk gazandy.[6][7][8][9] Bazaryň deslapky derňewini hem öz içine alyp biler.

MVP müşderiler üçin bazaryň nähili reaksiýa görkezjekdigini görmek üçin potensial iş modelini synagdan geçirýändigi sebäpli, esasanam öňünden kesgitlenen izolirlenen işewürlik modelini ýerine ýetirmän, potensial iş mümkinçilikleriniň nirededigini anyklamak bilen has köp gyzyklanýan täze/başlangyç kompaniýalary üçin peýdalydyr.[10]

Salgylanmalar[düzet | çeşmäni düzet]

  1. "Minimum Viable Product (MVP)". techopedia.com. Archived from the original on 2019-03-09. Retrieved 2021-10-29. 
  2. "Minimum Viable Product: a guide". startuplessonslearned.com. Archived from the original on 2019-02-17. Retrieved 2021-10-29. 
  3. "Minimum Viable Product: A maximally misunderstood idea". slalom.com. Archived from the original on 2021-08-15. Retrieved 2021-10-29. 
  4. "A Minimum Viable Product Is Not a Product, It's a Process". ycombinator.com. Archived from the original on 2021-08-13. Retrieved 2021-10-29. 
  5. "Series A, B, C Funding: Averages, Investors, Valuations". fundz.net. Archived from the original on 2021-04-17. Retrieved 2021-10-29. 
  6. "A Proven Methodology to Maximize Return on Risk". syncdev.com. Archived from the original on 2019-02-18. Retrieved 2021-10-29. 
  7. "Perfection By Subtraction – The Minimum Feature Set". steveblank.com. Archived from the original on 2021-03-07. Retrieved 2021-10-29. 
  8. "The single worst marketing decision you can make". thenextweb.com. Archived from the original on 2021-03-01. Retrieved 2021-10-29. 
  9. "Venture Hacks interview: "What is the minimum viable product?"". startuplessonslearned.blogspot.com. Archived from the original on 2009-03-27. Retrieved 2021-10-29. 
  10. "Why the Lean Start-Up Changes Everything". hbr.org. Archived from the original on 2021-10-28. Retrieved 2021-10-29.