Howa maglumaty

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Madeiranyň golaýynda ýyldyrym çakdy

Howa maglumaty, ýa-da ýönekeý howa, belli bir pursatda atmosferanyň ýaşaýyş we adam işjeňligine edýän täsirini göz öňünde tutup, ýagdaýdyr. Käwagt hawalaryň köplük görnüşinde ulanylýar. Howa düşünjesi, adatça, uzak möhletli howa üýtgemelerine däl-de, atmosferadaky gysga möhletli üýtgeşmelere degişlidir. Görünmek, bulutlylyk, çyglylyk, ýagyş, temperatura we ýel şertleri ýaly asmanyň dürli aýratynlyklaryna degişlidir.[1]

Howanyň çaklamalary we hasabatlary[düzet | çeşmäni düzet]

Belli bir sebitdäki häzirki howa, degişli meteorologiýa edaralary tarapyndan howa hasabaty we geljekde garaşylýan şertler howa maglumaty görnüşinde çap edilýär.

Şeýle-de seret[düzet | çeşmäni düzet]

Çeşmeler[düzet | çeşmäni düzet]

  1. Klimatoloji Error in Webarchive template: Empty url., s.3, Erişim tarihi 31 Mayıs 2013