Gubadag şäheri

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Gubadag Şäheri barada Guwanç Gölbaýew 17-nji orta mekdep. 17-nji orta mekdep Gubadag etrabynda iň ösen mekdepleriň biridir. Onuň okuwçylary her ýyl zehin bäsleşikleriniň döwlet tapgyrynda 1-nji orna mynasyp bolýar. Gatnaşýanlar juda kän olardan Guwanç Gölbaýewi we beýlekileri mysal getirmek bolýar. Ol mekdep bilimi boýunçada 1nji orunda durýar. Gubadag şäheri Gubadag etrabynyñ merkezi hem-de iş dolandyrylýan ýeri bolup durýar. Gubadag şäherinde birnäçe Toý mekanlary bar, olaryñ has tanymallary "ABADAN" "Aýly agşam", "Bäş dogan", "Doganlar","Bereketli"," " Gubadag", "Älem goşar","Arzuw","Bäş dogan" we beýlekiler. Şeýle hem ýurdumyzyñ ähli ýerinde meşhurlyk gazanan Gubadag fitçisiniñ watanydyr.