Guş

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Guşlar – Tüýleri, dişsiz monjuklary, goýýan gaty gabykly ýumurtgalary arkaly köpelýän, metabolik tizligi, dört kameraly ýürek we ýeňil, ýöne güýçli skelet gurluşy bolan Aves synpyny emele getirýän ýyly ganly oňurgaly haýwanlar topary. Bütin dünýäde giňden ýaşaýan guşlaryň ululygy ary guşunda 5 sm. düýeguşda 2,75 metre çenli. arasynda üýtgeýär.