Gowurdakly çörek

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Jump to navigation Jump to search

Gowurdakly çörek— Un, hamyrmaýa, suw we duz goşup, gatyja hamyr ýu- gurmaly. Üwelen eti aýratyn taýýarlamaly. Munuň üçin çylka goýun etini iri gözli et üwelýänden geçirmeli, duzlamaly, burç çepmeli we ownuk dogralan sogany goşup gowurmaly.

Hamyr alandan soň ony böleklere bölmeli we 1-2 sm. galyňlykda ýaýmaly, her bir çörek üçin hamyryň iki gaty gerek bolýar, özi-de aşaky gaty biraz galyňrak bolmaly. Oňa üwelen eti goýmaly üstüni hamyryň ýuka gatlagy bilen ýapmaly gyralaryny bükmeli, tikeç bilen owadanlamaly birnäçe ýerini deşmeli. Şondan soň tamdyrda bişirmeli. Gyzgyn çörekleriň ýüzüne biraz saryýag çalynýar.

Taýýarlamak iiçin 2 kg. una 1 kg. çylka et, 4-5 diiýp sogan, 3 nahar çemçesi saryýag, 2 nahar çemçesi duz, 50 g. gury hamyr- maýa gerek bolýar.