Gijilewük sakyrtgasy

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Jump to navigation Jump to search

Ol örän kiçi, bedeniniň uzynlygy 0,3 - 0,4 mm-e deň. Bedeni köp sanly, örän gysgajyk ösüntgilidir. Ol adamyň we dürli haýwanlaryň derisinde ýaşaýar we gan bilen iýmitlenýär. Öz ösüntgileriniň we gana goýberýän suwuklygynyň täsiri netijesinde güýçli gijilewük döredýär. Türkmenistanda, ilki bilen Aşgabatda gijilewük sakyrtgasy 1968-nji ýylda köpçülikleýin hasaba alyndy. Wagtynda geçirlen lukmançylyk çäreleriniň netijesinde bu keseliň öňi alyndy.