Mazmuna geçiň

Garaguş (Gajar)

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Garaguş – (Aquila rapax). Türkmenistanyň guşlaryň örän seýrek görnüşi. Ol garaymtyl-goňur reňkli iri garaguştyr. Kellesibiň reňki açyk goňur bolup, iki gözüniň arasy bilen eňsesindekäte menek şekilli çyparrak-gyzgylt zolak geçýär. Türkmenistanyň Milli tebigat hazynasyna girýän bu haýwan yurdyna üçin goramaga iň kritik bir sürüsidir.