Gara Ýanwar

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Şehitler ýadigärligi, Baku -1990

Gara YanwarErmenileriň ýer talabyna we sowet hökümetine garşylyk görkezmek islän Azerbaýjanly müňlerçe adam 1990-njy ýyllaryň başynda paýtagt Bakudaky Azatlyk meýdanynda protest ýörişini geçirmäge başlaýar.[1]

Porotest ýörişlerini basyp ýatyrmak maksady bilen 20-njy ýanwarda Bakuwa giden Sowet goşuny zenanlar we çagalar bilen birlikde 150-ä golaý adamy gyrgyna berdi, ýüzlerçe adamy bolsa ýaralady.[1]

Şehitler ýüz müňlerçe adamyň gatnaşmagynda göz ýaşlary we gyzyl güller bilen häzirki ady bilen Şehitler ýadigärligine jaýlandy. Azerbaýjanlylar 28 ýyldan bäri her ýylyň 20-njy ýanwarynda şehitlerini hatyralaýar.[1]

Kaynag[düzet | çeşmäni düzet]

  1. 1.0 1.1 1.2 Azerbaýjanlylar 28 ýyldan bäri her ýylyň 20-njy ýanwarynda şehitlerini hatyralaýar