Mazmuna geçiň

Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygy

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
GDA
Garaşsyz Döwletler Arkalaşygy (GDA)

Garaşsyz Döwletler Arkalaşygy (GDA), - öň Sowet Soýuzynyň düzüminde bolan döwletleriň syýasy we söwda aragatnaşyklaryny sazlamak maksatly döredilen sebitara halkara gurama (halkara aňlaşma). GDA-nyň agza döwletlere agalyk etme hukugy ýokdyr, agzalar meýletin özara gatnaşyklary sazlaýandyrlar.

Belarus Sowet Respublikasy, Orsýet we Ukraina ýurt baştutanlarynyň 1991-nji ýylyň 8-nji dekabrynda Belarussiýada GDA gurmak baradaky sözleşmä gol çekmekleri bilen düýbi tutulan halkara guramadyr. 2012-2019. Türkmenistan GDA başlyklyk edýär 2012ý Mary şäheri GDA-nyñ medeni paýtagty boldy 2016ý Daşoguz şäheri GDA-nyň medeni paýtagty boldy