Galaşlar

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Galaşlar
Kalasha
Jemi ilat sany
ca. 4,100
Sebitler we ilat sanlary
Çitral welaýaty, Päkistan
Diller
Galaş dili, Hawarça
Din
Galaş dini,
Yslam
Baglanyşyk etnik milletler
NurystanilerPeşeýiler

Galaşlar (Kalasha: Kaĺaśa; Nuristaniçe: Kasivo; Urduçaurd. کالاش), ýa-da Galaş,Päkistanyň  Haýber-Pahtunhwa  welaýatynda we Owganystanyň Nurystan welaýatynda ýaşaýan ýerli Aborigenlerl. Olar Galaş dilinde gürleýärler, Päkistanda ýaşaýan iň az millet hasaplanýar. [1] 

Egin-eşikleri[düzet | çeşmäni düzet]

Galaş milletininiň häsiýetini kesgitlejek käbir çekişmeler bar.20-nji asyrdan öň musulman bomadyk toplumyň içinde azalma bolýar. Garaşlaryň lideri Saýfulla Jan "Eger bir Galaş dinini yslam dinine üýtgetse, onda ol ýaşamaly däldir" diýip kanun çykarypdyr .[2] Şu wagt 3 müňe golaý Garaşly Garaş obasynda we golaýyndaky dagda diri ýaşaýarlar. Şu wagt şyhlar we dinini yslama üýtgeden topar garaş dilinde gürleýän adamlaryň ýarysyna deňdir. 

Çeşmeler[düzet | çeşmäni düzet]

  1. "'Earthquake was Allah's wrath for Kalash community's immoral ways'". The Express Tribune. 2015-11-10. Retrieved 2015-11-11. 
  2. Raffaele, Paul. Smithsonian Jan. 2007: page 66-68.