Mazmuna geçiň

Futzal

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

'Futsal' futbol meýdançasy -dan has kiçi we esasan jaýyň içinde [[gaty] | gaty kortda] oýnalýan futbol esasly oýun. Bäş taraply futbol we ýapyk futbol bilen meňzeşlikleri bar. [1] {{gysgaça düşündiriş | Topar sporty, assosiasiýa futbolynyň görnüşi} }

Şablon:Infoboks sporty
Futsal hersi bäş oýunçydan ybarat iki toparyň arasynda oýnalýar, olaryň biri derwezeçi.  Çäklendirilmedik çalyşmalara rugsat berilýär.  Oorapyk futbolyň beýleki görnüşlerinden tapawutlylykda, çyzyklar bilen bellenen gaty kortda oýnalýar;  diwarlar ýa-da tagtalar ulanylmaýar.  Futboldan has kiçi, has kyn, pes pökgi bilen oýnalýar. [2] surfaceerüsti, top we düzgünler top gözegçiligini we kiçi ýerlerde geçmegi goldaýar. Sitirleme säwligi: <ref> tegi üçin </ref> ýapylyşy kem
  1. Şablon:Web sahypasyna salgy beriň Braziliýanyň super ýyldyzlary
  2. Şablon:Web sahypasyna salgy beriň % 20vs% 20Soccer.pdf