Mazmuna geçiň

Ethereum

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Ethereum, akylly şertnamalar bilen merkezleşdirilmedik we açyk çeşme. Bitcoin-den soň iň uly bazar bahasy bar.

Ethereum, 2013-nji ýylyň ahyrynda cryptocurrency gözlegçisi we programmist Witalik Buterin tarapyndan indiki nesil blokchein hökmünde teklip edildi. Ethereumyň ösüşi üçin zerur bolan maliýe çeşmeleri, 2014-nji ýylyň iýul we awgust aýlarynda köp pul toplamak arkaly internet arkaly ýygnaldy. “Ethereum” 2015-nji ýylyň 30-njy iýulynda 11,9 million teňňäni gazyp aldy.

Ether ýa-da gysgaça ETH, Ethereum platformasy tarapyndan öndürilen cryptocurrency. Ether gapjyklaryň arasynda geçirilip, magdan hasaplamalaryny ýapmak üçin ulanylyp bilner. Ethereum merkezleşdirilmedik Týuring wirtual maşynyny (Ethereum Wirtual Machine (EVM)) ulanmaga mümkinçilik berýär. Bu wirtual maşyn halkara internet toruny ulanyp buýruklary işledip biler. “Gaz” bahany hasaplamagyň mehanizmidir, spam töwekgelçiligini azaltmak we internete çeşmeler ýüklemek üçin ulanylýar.

2016-njy ýylda, DAO taslamasynyň çökmegi netijesinde Ethereum 2 dürli blokça bölünip, täze dörän wersiýa Ethereum (ETH) boldy, asyl nusgasy Ethereum Classic (ETC) hökmünde dowam etdi. Ethereumyň gymmaty 2017-nji ýylda 13,000 artdy.

2016-njy ýylyň ýanwar aýyna çenli Ethereum teswirnamasy sekuntda 25 geleşigi amala aşyryp biler. 2016-njy ýylyň 19-njy dekabrynda Ethereum ilkinji gezek bir günde bir million amaldan geçdi.