Mazmuna geçiň

Esenmeňli

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Esenmeňli - bu, Türkmenistanyň Lebap walaýatynda Halaç etrabynda etrap merkezinden 15 km günbatarda ýerleşen gadymy oba. Bu obanyň çäginde gadymy gala hem bar.Ol galany oba ilaty esenmenli gala diyip atlandyryarlar.Oba adamlarynyn kabirinin aytmaklaryna gora sol galanyn icinde yorelyan gowak bar sol gowagyn anarky ujy hojammaz hemde besir obalan yanydaky galadan cykayar eken.

yazan: Akmämmedow Rahat.