Emirlik

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Emirlik, yslam ýurtlarynda emir tarapyndan dolandyrylýan sebit. Arap halyflygy döwründe şeýle emlägiň başlygy halyf tarapyndan bellendi ýa-da tassyklandy. Halyflyk dargansoň we 20-nji asyra çenli garaşsyz we wassal döwletlere A. diýilýärdi (mysal üçin, Nejd, Şammar, Arap ýarym adasyndaky Asir, häzirki Birleşen Arap Emirlikleri we ş.m.). Belli bir döwlet bölümini çagyrmak şertli bolup, taryhşynaslykda kabul edilen däbe baglydyr (mysal üçin, Buhara emirligi).