Mazmuna geçiň

Ebu Bekir es-Suly

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

ABU BEKIR AS-SULY ( Abu Bekir ibn Muhammet as-Suly aş-Şatranjy; 946 ýylynda aradan çykan) - arap şahyry, alym, küştçi. Ol arap dilinde ýazan-da bolsa, gelip çykyşy boýunça türkmen. Atasy Suly han 8 asyrda Gürgen häkimi bolup, arap basybalyjylaryna güýçli garşylyk görkezen serdardyr. Onuň goşgularyndan başga edebiýata, taryha degişli "Edebul kuttab", "Ahbar Abi Temmam", "Kitabul awrak fi ahbarul Abbas we aşaryhi we ahbar uhtyhi Ulaýýa", "Kitab aşar Abdyllah ibn al-Muatazz we ahbaryhi" ýaly birnäçe eserleri bar. Ol küştde bütin araplary baglapdyr. Onuň käbir täsin göçümlerini "as-Sulynyň göçümi" ady bilen häzirki küştçüler-de käwagt peýdalanýarlar.


a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
Aklar göçýär, Aklar utýar