Dymmak

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Jump to navigation Jump to search

Dymmak, eşidilýän sesiň bölekleýin ýa-da doly ýoklugydyr. Düşünjäniň köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde ulanylyşy, aragatnaşyk ýok ýagdaýlardyr. Şeýle hem, dymmak, belli bir sebitde ýa-da sebitde hiç kimiň gürlemeýändigini aňladýar. Dürli medeni gurşawda dürli manylara eýe bolup biler.