Dodak üçin balzam

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Dodak üçin balzam – bu, dodagyň şemalladylan ýa-da ýarylan derisini ýumşatmak üçin, şeýle hem gerpesi bejermek üçin çalynýan serişde. Dodak üçin balzamyň düzüminde köplenç ary ýa-da karnaub mumy, kamfora, lanolin, parafin, wazelin we beýl. bolýar.[1]

2019-njy ýylda dodak üçin balzamyň dünýä bazarynyň göwrümi 660 million ABŞ dollaryna deň boldy. Bazaryň geljekki bäş ýylyň dowamynda 7,3% depgini bilen ösjekdigi we 2024-nji ýylda 1010 million ABŞ dollaryna deň boljakdygy çaklanylýar.[2]

Görnüşler[düzet | çeşmäni düzet]

Düzümine girýän düzüm böleklere baglylykda dodak üçin balzamyň dürli görnüşleri bolýar [3]:

 • UV-filtrli dodak üçin balzam. Ony tomusda ýa-da ýokary gün işjeňligi bolan ýerlerde (daglyža şypahanalary ýaly) ulanmak maslahat berilýär.
 • Dodak üçin ýokumly balzam. Ony gyş döwründe ulanmak maslahat berilýär.
 • Dodak üçin çyglandyryjy balzam. Ol gyşda ulanylan ýagdaýynda, dodaklaryň ýarylmagy mümkin, sebäbi balzam çalt siňip başlar.
 • Dodak üçin bejergi balzamy. Onuň ýumşadyjy we antiseptiki täsiri bar.
 • Düzüminde tebigy ýaglar bolan dodak üçin balzam. Munuň ýaly serişdänip düzüminde dodaklaryň guraklygynyň we ýarylmagynyň öňüni alýan künji ýagy, babassu ýagy, E we A witaminleri bolup bilýär.

Önümçilik tehnologiýasy[düzet | çeşmäni düzet]

Dodak üçin balzamyň önümçilik tapgyrlary aşakdakylary öz içine alýar[4]:

 • Hil görkezijileri boýunça başlangyç çig malyny barlamak (kosmetiki serişdeleri üçin howpsuzlygyň berk ölçegleri berilýär)
 • Atymlara bölmek, eretmek, düzüm bölekleri garmak (ýörite enjamlar we şertler ulanylýar)
 • Agramy wakuumlaýyn gaýtadan işlemek (köpürjikleri aýyrmak)
 • Garyndyny kristallaşdyrmak (iki gije-gündiziň dowamynda bolup geçýär)
 • Eretmek
 • Görnüşe getirmek (balzamyň umumy agramyny bölejiklere bölmek, olara zerur görnüşi bermek)
 • Çekip gaplara bölmek (serişdeleri gaplara ýerleşdirmek)

Bellikler[düzet | çeşmäni düzet]

 1. "Candelilla Wax vs Beeswax vs Carnauba". beerealhoney.com. Archived from the original on 2021-11-10. Retrieved 2021-11-10. 
 2. "Lip Balm Market Size 2021". ktvn.com. Archived from the original on 2021-11-10. Retrieved 2021-11-10. 
 3. "Types of lip balms. How to choose the right lip balm?". pleasingcare.com. Retrieved 2021-11-10. 
 4. "Cosmetic Process: Lipstick Synthesis". slideshare.net. Retrieved 2021-11-10. [permanent dead link]