Dürnstein

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Dürnstein Awstriýada ýerleşýän bir şäherçe. Ol Aşaky Awstriýada jahankeşdeleriň iň köp baryp görýän ýerleriniň biridir. Bu ýerdäki gala 1645-nji ýylda şwedler tarapyndan doly diýen ýaly weýran edilipdir. Dürenstein söweşi 1805-nji ýylda şol jelegaýda bolup geçipdir.