Bosfor Uniwersitedi

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Bogazici University

Bosfor uniwersiteti(Türkçe ady:Boğaziçi Üniversitesi), Türkiye respublikasynyn Stambul şäherinde ÿerleşyän döwlet hemaÿasyndaky uniwersitetidir. Uniwersitet diňe bir Türkiyede däl,eÿsem bütin dünÿäde ad abraÿy yokary bolan bir guramadyr.[1] Uniwersitet 2015-nji yylda www.timeshighereducation.co.uk we Thomas Reuters yaly garaşsyz derejelendirme guramalary tarapyndan Dunyanin in gowy 139-njy uniwersiteti saylanandyr.[2]

 • Taryhy

*

Boun iibf

Uniwersitediň taryhy 1863 ÿylynda Amerikanyň Birleşen ştatlaryndan bolan işewür adamlar tarapynda Osmanly İmperatorlygynda düÿbi tutulan Robert Collegedan başlaÿandyr. 1971 ÿylyna çenli "Colleage" ady bilen okuw beren hususy Robert College, 1971 ÿylyndan soňra "Bosfor uniwersiteti" ady bilen dowam edyar we Türkiÿe respublikasynyň Bilim minstirliginiň hemaÿasyna giryär

.[3]

 • Kampusleri
 1. South Campus (Günorta Kampusu)-Bebek.Beşiktaş etraby/Stambul
 2. North Campus (Demirgazyk Kampusu)-Bebek.Beşiktaş etraby/Stambul
 3. Hisar Campus ( Hisar Kampusu)-Bebek.Beşiktaş etraby/Stambul
 4. Uçaksavar Campus (Uçaksavar Kampusu)-Etiler.Beşiktaş etraby/Stambul
 5. Sarıtepe Campus (Sarytepe Kampusu)- Kilyos. Sayÿer etraby/ Stambul
 6. Kandilli Campus (Kandilli Kampusu)- Çengelköÿ. Üsküdar etraby/ Stambul [4]
 • Fakultedleri [5]
 • Mugallymçylyk Fakulteti ugyrlary
 1. Kompÿuter we kompÿuter tehnologiÿalryny öwrediş mugallymçylygy
 2. Okuw bilimleri mugallymçylygy
 3. Başlangyç klass mugallymçylygy
 4. Matematika mugallymçylygy
 5. Daşary ÿurt dilleri mugallymçylygy
 • Tebigy bilimleri we Edebiÿat Fakulteti ugyrlary
 1. Günbatar dilleri we Edebiÿaty
 2. Terjimeçilik
 3. Dilleri öwreniş bilimi
 4. Filasofiÿa
 5. Fizika
 6. Himiÿa
 7. Matematika
 8. Molekulÿar biologiÿa we genetika
 9. Psihologiÿa
 10. Sosÿologiÿa
 11. Taryh
 12. Türk dili we Edebiÿat
 • Ykdysadyÿet we Dolandyryş bilimleri fakulteti ugurlary
 1. Ykdysadyÿet
 2. Dolandyryş
 3. Syÿasat bili we Halkara gatnaşyklar
 • İnźinerlik fakulteti ugurlary
 1. Kompÿuter İnźinerlik
 2. Elektirik we Elektronika İnźinerlik
 3. Senagat İnźinerlik
 4. Gurlyşyk İnźinerlik
 5. Himiÿa İnźinerlik
 6. Mehanika İnźinerlik
 • Uýgulamaly Bilimleri ÿokary okuwy ugyrlary
 1. Turizmm
 2. Halkara Söwda
 3. Dolandyryş Bilimleri Sistemasy
 • Daşary ÿurt dilleri ÿokary okuwy ugyrlary
 1. Nemisçe, Fransuzça, İspanÿaça sapaklary
 2. Ÿokary iñlisçe sapaklary
 3. İñlisçe taÿÿarlyk sapaklary