Bit

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Bitler mör-möjekler klasyna degişli bolup, olar örän hapa ýerlerde, gyzgynlyk howa şertlerde, esasanam saçyna seretmeýän adamlaryň saçlarynda ýaşaýarlar we iýmitlenýärler. Uzynlygy 1一6 mm. Bitler ganatsyzdyr. Agyz tarapynda sanjyp gan sorujy organjygy bolýar. Urkaçylary 300 golaý (sirke) tohum taşlaýar. Bitler süýdemdirijilerde we adamlarda mugthorlyk edip ýaşaýarlar. Umuman bular tebigat sredasyna zyýanly mör-möjekdirler. Bu bitler adamyň saçyna düşse, saçyňy we kelläňi gyzgyn gijiledýär. Saçy bitli adam ony kellesinden gyryp aýyraýyn diýse tutup şyrkylladyp oturýar.