Mazmuna geçiň

Bilýärmidiňiz

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Bilýärmidiňiz

2008-nji ýylda Kipr Respublikasynyň prezidenti saýlanan Demetris Kristofias adadaky Iňlis bazalaryny aýyrmagy wada berdi we adadaky Iňlisleriň barlygyny "kolonial menek" diýip häsiýetlendirdi.

1934-nji ýyldaky Frakiýa wakalarynda ýewreýlere garşy ölen ýekeje adam, ýewreýleri goramaga synanyşýan bir türk korporasiýasydy.

“Hubble” kosmos teleskopyndan görnüşi ýaly “MarsMars” -yň üstündäki gyzyl-mämişi görnüşi, gematit ýa-da pos diýlip atlandyrylýan demir oksidi (Fe2O3) bilen baglanyşyklydyr.

II.  Abdülhamidiň 1900-nji ýylda Bosfor üçin taýýarlanan iki köpri taslamasy bardy.

Pigmentler bir gezek ösen hem bolsa, surat emele getirip bilýän çylşyrymly göz gurluşlary biri-birinden 50-100 gezek özbaşdak ösdi.