Mazmuna geçiň

Balykçylyk

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Erkek älemgoşar foreli
Işbillere el bilen gözegçilik ediş

Azyk meselesini çözmekde ep-esli ýardam edýär. Bu iki sany baglanşykly önümçilik pudaklaryna bölünýär.

  • Balykçylyk hojalygy
  • Balyk senagaty

Balykçylyk hojalygy döwletimizin içki suwlarynda (derýalaryndaky, köllerindäki, kanallaryndaky, suw howdanlaryndaky) we Hazar deňzininň gündogar kenaryndaky balyklary tutmak, balygy gaýtadan işleýän kärhanalara tabşyrmak bilen me=gullanýar. Türkmenistanyň suwlarynda tutulyan senagat ähmiýeti balyklar: çapak, lakga, kepor, takgaz, ak amur, kefal, tüňňimaňlaý, kilka, sazan, gyzyl balyk bar.

Balyk senagaty işleýän döwletimiziň balykçylyk hojalyklarynda tutulan balyklaryň gaýtadan işleýän kärhanalaryndan ybaratdyr.