Mazmuna geçiň

Baýdak

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Birleşen Milletler Guramasy agzalaryň milli baýdaklary
Baýdak dikmek hem bir zady ýeňmegiň manysyna eýe bolup biler. Jaan Künnap 1989-njy ýylda Lenin Peak (7,134 m [23,406 feet])1989-njy ýylda.

Baýdak özboluşly dizaýny we reňkleri bilen matanyň bölegi (köplenç gönüburçly ýa-da dörtburçly). Nyşan, duýduryş enjamy ýa-da bezeg üçin ulanylýar. Baýdak adalgasy ulanylýan grafiki dizaýny aňlatmak üçin hem ulanylýar we baýdaklar başlangyç signalizasiýa we kesgitlemek üçin esasanam guralyň kyn şertlerinde (ýarym deňiz ulanylýan deňiz gurşawy ýaly) başlangyç gurallara öwrüldi. Köp baýdaklar baýdak maşgalalary diýilýän şuňa meňzeş dizaýn toparlaryna bölünýär.[1] Baýdaklary öwrenmek, "baýdak" ýa-da "banner" manysyny berýän latyn weksillumyndan "weksillologiýa" diýilýär.

Milli baýdaklar, dürli maksatly düşündirişler bilen watançylyk nyşanlary bolup, köplenç bu maksat üçin asyl we dowamly ulanylýandygy sebäpli güýçli harby birleşikleri öz içine alýar. Baýdaklar habarlaşmakda, mahabatda ýa-da bezeg maksatly ulanylýar.

Käbir harby bölümlere baýdak ulanylandan soň "baýdak" diýilýär. Baýdak (arapça: لواء) arap ýurtlaryndaky brigada deňdir. Ispaniýada baýdak (Ispança: bandera) Ispaniýa legionynda batalýona deňdir.

Salgylanmalar

[düzet | çeşmäni düzet]