Mazmuna geçiň

Bäbek

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Bäbek

Bäbek ýa-da Çaga, adamyň doglan pursatyndan iň kiçi ýagdaýy, ýöreýän döwrüne çenli alýan adydyr.

Täze doglan çaga ene - atasyna her tarapdan mätäç. Sagdyn çaganyň ortaça agramy 3,2 kg we uzynlygy  35-50 sm  bolup biler. Erkek bäbekleriň agramy aýal bäbeklerden birneme köp bolup biler.

Çaganyň ösüşini ilkinji aýlarda ýakyndan yzarlamak we bu amalda çaga ýakyndan ideg etmek gaty möhümdir. Ilkinji aýlarda çaga ellerini we aýaklaryny refleksli hereket edip biler. Hisüzünde ýatyrka-da gaty gysga wagtlap kellesini galdyryp biler. Howada aýakda saklananda ýöremäge synanyşýar. Ýagty we hereketli zatlary, esasanam töwereginde hereket edýän adamlary synlaýar. Gepleşmegi halaýar. Eşidiş duýgusy wagtyň geçmegi bilen güýçlenýär we seslere reaksiýa berip başlaýar. Garyndaşlarynyň, esasanam ejesiniň gözüni we derisini görmegi halaýar.

Bäbek we iýmitleniş[düzet | çeşmäni düzet]

Çaga doglandan ilkinji 6 aýyň dowamynda çaganyň ene süýdünden iýmitlenmegi zerur we ýeterlikdir. Ene süýdünde bäbekleriň ösmegi üçin zerur bolan ähli iýmitler barlygy sebäpli, ýokanç kesellere garşy immunitet berýär. Ene süýdi bilen iýmitlendirmek, çaganyň psihologiki taýdan sagdyn ösmegine täsir edýän ene bilen çaganyň arasynda ýakyn gatnaşyk gurmaga kömek edýär.

Çeşmeler[düzet | çeşmäni düzet]