Ararat dagy

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Ararat platosyndan dagyň görnüşi

Ararat dagy 5137 metr belentlikdäki Kiçi Aziýanyň we Ýewropanyň iň beýik depesidir. Gündogar Anadolyda, Eýran serhedine ýakyn ýerde ýerleşýär.

Dini ähmiýeti[düzet | çeşmäni düzet]

Uly suw joşmasyndan soň Nuh'uň gämisiniň mekany hasaplanýar.

Geologiki we geografiki aýratynlyklary[düzet | çeşmäni düzet]

4000 metre çenli bazalt, soňra indiki belentlikde andesit lavalary wulkan dagynyň aýratynlyklaryny görkezýär. Dagyň depesinde örtük buzlugy bar.

Alpinizm taryhy[düzet | çeşmäni düzet]

Ilkinji göteriliş 1829-njy ýylda Frederik fon Parat tarapyndan amala aşyryldy.[1]

  1. https://yigm.ktb.gov.tr/TR-9897/agri---agri-dagi.html