Adam gözi

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Ynsan gözi, adamyň görüş duýgusydyr. Adamyň gözi kelläniň ýokarky böleginde, töwereginde gaşlar, gabaklar we kirpikler bar. Bu agzalar meňzeşlige işjeň gatnaşýarlar. Adam gözüniň iş ýörelgesi ýagtylygyň mukdary bilen berk baglanyşyklydyr.

Gurluşy[düzet | çeşmäni düzet]

Adamyň gözi, optiki nerwlerden we kömekçi organlardan (gabak, gaş, kirpik, göz myşsalary) durýar. Dürli ugurlarda erkin aýlanyp bilýär: dik (ýokary we aşak) we keseligine (sag we çep). Adam gözüniň töwereginde 3 jübüt myşsa bar, 4-si göni (ýokary, pes, içki we daşarky) we 2-si egri (ýokary we pes) myşsalar. Bu myşsalar beýniniň signallary bilen dolandyrylýar. Daşarky gurluş Diňe adam gözüniň iň kiçi we uzyn bölegi göz gabagydyrwe daş-töweregini diňe kiçijik bir ýer görünýär. Esasy bölegi galan gabagyň içinde. Göz tertipsiz sferik görnüş, ulularyň gözüniň göwrümi 7,448 sm³, agramy 7-8 gram. Adam gözüniň ululygy hemmeler üçin deňdir, diňe birnäçe millimetr bilen tapawutlanýar.

Salgylanmalar[düzet | çeşmäni düzet]