Mazmuna geçiň

Abuliýa

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

ABULIÝA (grek dilinde a-ýoklygy aňladýan ownuk bölek, bule-erk)-erksizlik ýa patologik gowşaklyk. Ol käbir akyl näsazlyklar bilen baglanyşykly ýüze çykýar. Abuliýa ýagdaýynda hiç zat bilen gyzyklanma bolmaýar, üns hem ýatkeşlik gowşaýar. Abuliýa işden, okuwdan arakesme etmek, dynç almak arkaly bejerilýär.