Absolýut ýygnalma

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Absolýut ýygnalma - hatarlaryň we integrallaryň ýygnalma görnüşi. Eger-de san hatarlarynyň () çlenleriniň absolýut ululyklaryndan düzülen hatar ýygnalsa, onda ol san hatarlaryna absolýut ýygnalýan hatar diýilýär. Absolýut ýygnalýan hatarlaryň häsiýetleri gutarnykly jemleriň häsiýetlerine meňzeşdir. Goşmak we çlenme-çlen köpeltmek boýunça absolýut ýygnalan hatarlar halka emele getirýär. Eger bilen birlikde ýygnalsa, onda I-e absolýut ýygnalan integral diýilýär.