Abdylhamyt Wasy

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Abdylhamyt Wasy

Abdylhamyt Wasy - 9-njy asyryň görnükli türkmen alymlaryndan biri, matematik. Ol milleti boýunça türkmen bolup, Daşoguz welaýatynyň Was diýen ýerinde doglupdyr. Abdylhamyt Wasy özüniň matematika degişli "Kitab al-jebir we al-mukabaly" ("Algebra hem garşydurma hakda kitap") atly işi bilen tanalýar.