A

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Şuňa git: nawigasiýa, gözle

A - harpy[üýtget | edit source]

1) türkmen elipbiýiniň birinji harpy.

  • A harpy agzyň giň açylmagy, diliň agyz boşlugynda yza çekilmegi netijesinde hasyl bolýan giň, dodaklanmaýan, ýogyn çekimli sesiň belligi. Peredmetler elipbiý tertibinde görkezilende, bu harp birinji peredmeti aňladýar. A sesi sözüň ähli ýerinde gelip bilýär. Bu ses uzyn (a:t, a:ç) we gysga (a:t, a:ç) aýdylmak bilen iki sany özbaşdak fonemany hasyl edýär. Bu harp arap grafikasynda elip (ﺁ‎) diýlip atlandyrylýar;

2) türkmen klassyky edebiýatynda bu harp dikligi, syrdamlygy aňladýar.