Mazmuna geçiň

15-nji iýul Şehitler köprüsi

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

15-nji iýul Şehitler köprüsi, Turkiýäniň Stambul şäherinde yerleşyän, häzirki wagtda Stambulyň Aziýa we Ýewropa boleklerini birlesdiryan üç köprüniň birinjisidir. 1970-nji ýylyň 20-nji fewralynda gurlup başlanan bu köprü 1973-nji ýylyň 30-njy oktýabrynda sagat 12: 00-da Türkiýe Respublikasynyň döredilmeginiň 50 ýyllygy mynasybetli döwlet dabarasy bilen ulanylmaga berildi. Gurluşygy tamamlanandan soň dünýäde dördünji uzyn asma köpri bolsa-da, 2012-nji ýyla çenli ýigrimi birinji ýerde durýar.[1]

  1. "Arhiw nusgasy". Archived from the original on 2021-08-05. Retrieved 2021-09-20.