1220ýý

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Müňýyllyk: 2-nji müňýyllyk
Asyrlar: 12-nji asyr - 13-nji asyr - 14-nji asyr
Onýyllyklar: 1190ýý 1200ýý 1210ýý - 1220ýý - 1230ýý 1240ýý 1250ýý
Ýyllar: 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229
Kategoriýalar: Dünýä inenler - Aradan çykanlar - Binagärçilik
Gurlan döwletler - Synan döwletler

Wakalar we akymlar[düzet | çeşmäni düzet]

1220-nji ýylda Heläkçilige düşen Horezmşalar döwletinde Jelaleddin Meňburnynyň höküm sürmegi. Onuň döwleti mongol-tatarlardan halas etmek üçin imperiýanyň ýerlerinde täzeden goşun toplap, basybalyjylara garşy täze uruşlara başlamagy. Hind derýasynyň boýlarynda uly möçberli mongol-tatar bölümini derbi-dagyn etmegi ( 1221 ). Çingiz hanyň hut özüniň has uly, esasy güýçleri bilen gelip, muny ýeňlişe sezewar edenden soň Jelaleddiniň Eýranyň günortasy bilen Yraga Kawkaza geçip, döwleti, goşuny berkitmegi dowam etdirmegi. Imperiýanyň öňki bitewüligini we antimongol güýçlerini birleşdirmek üçin kä halatlarda mejburlyk bilen eden hereketleri. Şeýle ýagdaýda onuň hatda Ýakyn Gündogardaky türkmen-seljuk soltanlary bilen hem çaknyşyklara giren wagtlary bolupdy. Çingiz hanyň ölendigini eşiden Jelaleddiniň gynanmagy. Ol: «Ah, şol zalym bilen bir ýüzbe-ýüz durup garpyşjakdym» diýipdir. 1220一1222-nji ýyllar Mongollaryň Zakawkaziýa we Demirgazyk Kawkazlara çozmaklary.

Möhüm şahsyýetler[düzet | çeşmäni düzet]