.tv

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Jump to navigation Jump to search

.tv internetdäki Tuwalu adalarynyň ýurt kodlanan ýokary derejeli domeni (ýurt kody Top Level Domain - CcTLD). Com.tv, net.tv, org.tv we beýleki ätiýaçlandyrylan atlardan başga her kim tv giňeltmeleri bilen ikinji derejeli domenleri hasaba alyp biler. Domen ady meşhur we ykdysady taýdan gymmatly; sebäbi telewizor sözüniň gysgaldylyşy.