Mazmuna geçiň

Şafi mezhebi

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Ilkibaşda şafiler Bagdat we Kayirde hereket edipdirler. 9-njy, 10-njy asyrlarda Mekge we Medine şafileriň merkezi boldy. Hanafi we Mälikileriň arasyndaky ylalaşyga ýakyn bir taglymatdyr. Mälikilere has ýakyndyr. Şafiler raýy we kyýasy çäklendiryär Al-Aşari (...-935), Al-Mawardi (....-1058), Al-Gazali (....-1111) we başgalar öz eserlerinde şafileriň hukugyny işläp taýýarlamakda saldamly goşantlary goşdular.