Mazmuna geçiň

Ýehowanyň Şaýatlary

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Ýehowanyň Şaýatlary kim?

Biz dürli milletlerden bolsak-da, dürli dillerde geplesek-de, maksadymyz bir. Biz Mukaddes Ýazgylary ýazdyran we ähli zady Ýaradan Ýehowa Hudaýy şöhratlandyrmak isleýäris. Biz Isa pygamberiň göreldesine eýermäge çalşyp, onuň şägirdidigimize guwanýarys. Biziň her birimiz adamlara Mukaddes Ýazgylar we Hudaýyň Patyşalygy barada öwretmek üçin yzygiderli wagt sarp edýäris. Şol sebäpli-de biz Ýehowanyň Şaýatlary hökmünde tanalýarys.

Sahypamyza göz aýlaň. Mukaddes Ýazgylary Internetde okaň – jw.org . Biziň guramamyz hem ynançlarymyz hakda köpräk öwreniň.