Ýardam:Makala nädip ýazylýar/tylsymlary/Vigipoli

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Jump to navigation Jump to search

Makala nädip ýazylýar?

  • Makala ýazmak, Wikipediýa täze başlanlar üçin çylşyrymly bolup biler, emma şu maslahatlar size az-da bolsa kömek eder.

Wikipediýada Makalany ýazmak üçin, ilki ýazjak makalaň barada maglumatlary edinmegiň gerek. Isleseň başga dillerdäki makalalary türkmençe ýazyp, isleseň öz pikiriň boýunça makala ýazyp bilersiň.

Makala ýazmaga başlalyň[düzet | çeşmäni düzet]

Ilkibaşda ýazjak makalaň öň ýazylmadyk bolmaly. Muny öwrenmek üçin gözlegden peýdalanmaly. Soňra Baş sahypa gidip Makala ýaz-a ýazjak makalaňyň adyny ýazmaly.

BELGILER[düzet | çeşmäni düzet]

Siz Türkmenistan atly makalany ýazmakçy. Emma egri galyň egri galyň şekilindäki ýazgylary nädip ýazmaly bileňizokmy? Egri ýazmak üçin şeýle belgini sözüň iki gyrasyna ýerleşdirmeli. ulanmaly. Galyň ýazmak üçin ' şeýle belgini sözüň iki gyrasyna ýerleşdirmeli.Hem egri hem galyn etmek üçin bu belgilerden 5 sany goýaýmaly.

Eger Türkmenistanyň gözelligi barada bir zat aýtmak isleseňiz ony Gözelligi sözüniň gyralaryna == şeýle belgini goýmaly.(== ==)