Mazmuna geçiň

Üçünji Koalisiýa urşy

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Napoleon söweşiň öňýanyndaky gije esgerleriň arasynda

Üçünji Koalisiýa Urşy 1805-nji ýylda Awstriýanyň, Portugaliýanyň, Russiýanyň we beýleki ýurtlaryň Napoleon I ýolbaşçylygyndaky Fransiýa hem-de onuň ýapja döwletleri tarapyndan ýeňlişe sezewar edilmegi bilen gutaran uruşdyr.