Öli deňiz

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Ölüdeniz (sözüň doly manysynda Ölü deňiz, tupan wagtynda-da asuda suwlary sebäpli; resmi terjime ady Mawy Lagoon), Muğla welaýatynyň Fethiye etrabynda, Türkiýäniň günorta-günbataryndaky Turkuaz kenaryndaky kiçijik bir töwerek we kenarýaka şypahanasy; Ege we Ortaýer deňzi. Fethiýe şäheriniň 14 km (9 mil) günortasynda, Babadağ dagynyň golaýynda ýerleşýär.

Ölüdeniziň agzynda, gök lagunada çägeli aýlag bar. Deňziň özi çagyl daş. Lagun milli goraghanadyr we gurluşyk düýbünden gadagan. Ölüdeniziň deňiz suwy firuzek we akuamarin kölegeleri bilen meşhurdyr, plýa beachy bolsa resmi Mawy Baýdak kenarydyr. [sitata gerek]

paragliding[düzet | çeşmäni düzet]

Oludeniz paragliding mümkinçilikleri bilen hem meşhurdyr. Özboluşly panoramik görnüşleri, durnukly howa şertleri we Babadağ dagynyň ajaýyp beýikligi sebäpli dünýäde iň oňat ýerleriň biri hasaplanýar. Türkiýäniň günorta-günbatar kenaryndaky Ölüdeniziň üstünde ýerleşýän Babadag (Ata dagy), termallary we paragliding uçuşy üçin amatly şertleri döredýän geologiki täsinlikdir. Oludeniz, paragliderleri ýeke-täk we tandem re acrossimlerinde uçmak üçin dünýä bolmasa, Europeewropanyň iň gowy saýty hasaplanýar.

ultramarathon[düzet | çeşmäni düzet]

2010-njy ýyldan bäri taryhy Likiýa ýolunda “Likian Way Ultramarathon” diýlip atlandyrylýan ultramarafon bilen işleýän köp günlük ýol geçirilýär. Bu çäre, Ölüdenizden Antalýa çenli alty günde 220–240 km (140–150 mil) uzaklykda gündogara tarap ugur alýar.

suwa çümmek[düzet | çeşmäni düzet]

Ölüdeniz, hrustal arassa suwlary, baý suwasty gowaklary we haýwanat dünýäsi bilen baglanyşykly dürli suwa çümmek mümkinçiliklerini hödürleýär. Suwda suwa çümmek iň meşhur suwasty işjeňlikdir. Localerli suwa çümmek guramalary kurslar we skuba çümmek üçin zerur ygtyýarnamalar berýär. Snorkelling başga bir suwa çümmek çäresi we köp saýtda doňmak üçin gaty amatly.

başga dillerde[düzet | çeşmäni düzet]

Türk ady Ölü Deniz Iňlis ady Turkey Dead Sea türk ady Öli deňiz