Ödemiş Giraý han

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Özünden öň: Safa Giraý

Özünden soň: Aly şa

Doguldy: 1546

Öldi: 11 (21) iýun 1566

Kakasy: Safa Giraý

Ejesi: Süýembike

Ödemiş Giray Han (Kazan Tatarça Utameş Giray, Ütämeşgäräy, Ötemiş, Otemish, Utyamysh türkmençe Utamyş) (1549-1551) Iki ýaşynda tagta geçip Ödemiş Giraý hanyň ejesi Süýembike hatynyň (Kazan Tatarça Söýembikä, Türkçe Süýümbike) (1519-1557) kömegi bilen Kazan hanlygyny dolandyrypdyr. 1546-njy ýylda Rus tarapdary Kazanlylar Safa Giraýy syndyryp Jan Aly hany täzeden tagta çykaran bolsalar hem bir aýdan soň birleşmäge gelen Nogaýlaryň kömegi bilen Safa Giraý üçünji sapar tagty eýelemegi başarypdy. 42 ýaşlarynda dünýeden öteninden soňra ýerine 3 ýaşly ogly Ödemiş Giraý han geçdi we Hanlyk şondan soň çökmäge başlady. Şol wagtlar Safa Giraý hanymy we Nogaý hany Ýusup Mirzanyň gyzy, Ödemiş Giraý hanyň ejesi Süýembike naýyplyk etdi.

Çeşme[düzet | çeşmäni düzet]

m.ertir.com/index.php?q=blog&view=139853