Mazmuna geçiň

Öýjük ýadrosy

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Ýadro öýjügiň möhüm bölegidir. Ol, esasan togalak şekilli bolýar.

Elektron mikroskobyň kömegi bilen ýadronyň üstüniň barda bilen örtülendigi ýüze çykaryldy. Ýadronyň içinde ýadro ergini bolýar. Onda bir ýa-da birnäçe ýadrojyklar ýerleşýär. Ýadro ergininde ýadrodan başga-da hromatin diýip atlandyrylýan madda bar. Olardan öýjük bölünen döwründe sapajyk şekilli bedenjikler - hromosomalar emele gelýär. Ýadro bilen sitoplazma öýjügiň ýaşaýsy üçin hökmany düzüm bölegidir.