Çekişme:Türkmenistanyň welaýatlary

Page contents not supported in other languages.
Wikipediýa, erkin ensiklopediýa


türkmenistan 6 administratiw bölege ayrylyar... aşgabat şäheri öz başyna welayat yaly statusy bar.... ahal welayatynyn merkezi änew şäheridir... men welayatlar bölüminde üytgetjek boldym edip bilmedim.. ol yerde ahal welayatnyn merkezi aşgabat diyyar...

bu ýerde türkmenistanyň kartasy hem goýulsa gowy bolar...

men özüm edip bilmedim... kartada her welaýaty bir reňkde edip üstünde basylan wagty hem welaýatyň sahypasyna gitse...