Çekişme:Murgap etraby

Page contents not supported in other languages.
Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Murgapda Mollanepes dayhanbirleşigi hem bar. Yagny mülkyazy geneşligi :)) Murgapda birnaçe taryhy yerler hem bar.

Murgap etrabynda Dostluk d/b (önki Gyzylbaydak)bar. Tagan Söhbedow belli bagşy Gurban Gummanow şahyr Gözel Şagulyyewa belli kompazitor Başim Girdiyew we birnaçe beylekiler bu obalydyr.

Tagan Söhbetow häzirki "Maru şahru jahan" Mary welaýat gazetine ençeme yyllap redaktorlyk etdi. Şeýle-de Tagan Sohbedow özüniň birnäçe eserleri we kitaplary bilen Türkmenistan döwletinde tanalýan bir şahyrlaryň biridir. Şu günki günlerde Tagan Söhbetowyň ýazan goşgularyny ýurdumyzyň estrada ýyldyzlarynyň köpüsi öz aýdymlarynda aýdýarlar.