Tewton ordeni

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Şuňa git: nawigasiýa, gözle
Teutonic state 1455.png
Tewton ordeni

Tewton ordeni (latynça teutonicus — nemes) XII asyryň ahyrynda esaslandyrylan german dini ordenidir. Ol Keramatly topraklara zyýarata barýan hristianlara hemaýat bermek we syrkawlara hem-de ýaralylara bejergi bermek üçin şypahanalary gurmak maksady bilen döredilipdir. Onuň agzalaryna galapyn halatda Tewton rysarlary diýip at beripdirler.


Taryhy[üýtget]

Ordeniň Marienburg galasy, häzirki döwürde Malbork, Polşa.

Gerbleri[üýtget]

Möhürleri we teňňeleri[üýtget]

Salgylanmalar[üýtget]

Commons-logo.svg
Wikimedia Commons

Tewton ordeni