Çagry beg

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Şuňa git: nawigasiýa, gözle

Doglan, olen wagtlary[üýtget]

Doglan wagty - X asyryň soňlary.
Ölen wagty - 1060-njy ýylllar

Umumy maglumat[üýtget]

Çagry beg, Beýik seljuklar döwletini gurujylardan biridir we bu döwletiň Merw şäherinde oturan beýik hökümdarydyr. Merw şäherinde jaýlandy. Oguz türkmenleriniň kynyk boýundan bolan Seljuk begiň agtygydyr.

Mikaýyl seljuk.