Yandakly çaý

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Jump to navigation Jump to search

Yandakly çaý — Taýýarlamak üçin ony güllän döwründe, özi-de diňe başjagazyny çyrpyp ýygnamaly. Kerçäp, üstün- den gaýnag suw akytmaly-da, kölegeli ýerde guratmaly. Soň demlejek mahalyň üstünden gaýnag suw akydyp, atymlyk çaý bilen deňme-de garmaly.

Yandak aşgazan we içege kesellerinde ulanylýar. Dem alyş ulgamynyň kesellerinde hem peýdalydyr. Gan basyşyny kadalaşdyrýar, ýüregiň we beýleki içki organlaryň işine oňaýly täsir edýär, nerwiňi rahatlandyrýär, güýçli antibak- terial häsiýete eýedir.