Wenusda bir gün has uzynmy bir ÿyl?

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Şuňa git: nawigasiýa, gözle

Öçür!

International tidyman.svg Şol sahypa öçürilmeli. Wikipediýa üçin gowy däl bolsa sebäbini diskussiýa sahypasynda aýdyň.
Sebäp Inappropriate article in terms of order and encyclopaedia

Ululygy dünÿämize meñzeşligi üçin "dogan planeta" bolup bilinen Wenus, Güne iñ ÿakyn bolan ikinji planetadyr. Hemmeleriñ bilişI ÿaly, bir planetanyñ öz okunyñ töwereginden bir gezek aÿlanmasyna gün, Güniñ töwereginde bir gezek aÿlanmagynada ÿyl diÿilÿär. Wenusyñ öz okunuñ daşyndan aÿlanmak wagtyny tamamlamasy, Dünÿä hasabyna görä 243 gün dowam etÿändir. Güniñ daşyndan aÿlanma wagtyny tamamlamasy bolsa, 225 Dünÿä gününe ÿakyn bolÿar. Howwo dogry okadyñyz, Wenusda bir gün, bir ÿyldan has uzyn dowam edÿändir. bilgiustam.com/uzay-hakkinda-ilginc-bilgiler Ÿazan: Filiz Dilek YAVUZER Terjime eden: Allanur Hudaÿnazarow. Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti.