Siamosaurus

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Jump to navigation Jump to search

Siamosaurus Spinosauridae görnüşleriniň dinozawrydyr. Bu dinozawr Spinozawr bilen gaty meňzeýär. Uzyn uçly dyrnaklar, krokodil ýaly agzy we duruşy ýaly köp babatda meňzeş bu dinozawr, irki bogazda ýaşan we Wýetnamyň golaýynda tapylan galyndylary bolan dinozawrdyr. Guýrugy gaty adaty, adaty adamdan has uzyn dinozawrdy.