Selimow Söýençnazar Nurnazarowiç

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Jump to navigation Jump to search
Selimow Söýençnazar Nurnazarowiç
Dogulan wagty we ýeri1983
Aşgabat şäheri
KäriTürkmenistanyň gurluşyk we binagärlik ministri
MilletiTürkmen

Selimow Söýençnazar Nurnazarowiç - Türkmenistanyň döwlet işgäri.

Doglan senesi we ýeri[üýtget | edit source]

1983-nji ýylda Aşgabat şäherinde doguldy. Milleti turkmen.

Bilimi we hünäri[üýtget | edit source]

Ýokary bilimli. 2004-nji ýylda Türkmen politehniki institutyny tamamlady. Hünäri boýunça inzener-elektrik.

Zähmet ýoly[üýtget | edit source]

Zähmet ýoluna 2000-nji ýylda Aşgabat şäheriniň Ruhabat etrabynyň medeniýet bölüminde başlady.
2004-2006-njy ýyllarda Türkmenistanyň energetika toplumynyň dürli edaralarynda hünärmen wezipesinde işleýär.
2006-2008-nji ýyllarda Aşgabat şäher häkimliginiň Arhitektura we şäher gurluşygynyň baş müdirliginde zähmet çekdi.
2010-2015-nji ýyllar aralygynda Aşgabat şäher häkimliginiň Arhitektura we şäher gurluşygynyň baş müdirliginiň hünärmeni.
2015-nji ýylyň aprel aýynda Aşgabat şäheriniň Arçabil etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.
2017-nji ýylyň iýun aýyndan oktýabr aýyna çenli Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň hňkimi.
10.2017-26.01.2018-nji ýyllar aralygynda Türkmenistanyň gurluşyk we binagärlik ministriniň orunbasary, ministriň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji.
26.01.2018-nji ýyllar Türkmenistanyň gurluşyk we binagärlik ministri wezipesine bellendi.

Çeşmeler[üýtget | edit source]

Edebiýat[üýtget | edit source]

  • "Türkmenistan" gazeti, №24-25 (28961) 2018-nji ýylyň ýanwar aýynyň 27-si, S.3.